Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 09/03/2020 09:27:09  )

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

2. Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Điện thoại: 0209.3871.789

B. Nội dung công bố danh mục dự án:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

 Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 6/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ công bố rộng rãi danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng công bố, đăng tải danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, như sau:

1. Tên dự án: Khu đô thị Bắc Sông Cầu - Phân Khu A.

2. Địa điểm đầu tư: Xã Dương Quang và phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn.

3. Diện tích khu đất: Khoảng 28,67 ha.

4. Chức năng sử dụng đất: Là khu đô thị hỗn hợp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trong khu vực và các khu chức năng, dịch vụ công cộng..., thiết kế quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

5. Hiện trạng khu đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng.

6. Chỉ tiêu quy hoạch: Theo nội dung tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Sông Cầu tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Sông Cầu tỷ lệ 1/500.

7. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.

 Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;  Điện thoại: 0209.3871.789

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Mạc Bưởi

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017