Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem tiếp


Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được Bắc Kạn nỗ lực thực hiện trong năm 2017 đã phần nào tạo được niềm tin cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để bước vào năm 2018 với nhiều kỳ vọng thu hút đầu tư.

Xem tiếp


Xây dựng, quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thông qua sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động địa phương…

Xem tiếp


Để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng kêu gọi thu hút các nguồn vốn đầu tư; xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của huyện Ba Bể nhằm thu hút khách du lịch

Xem tiếp


Ngày 11/8/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn năm 2017 nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng kêu gọi thu hút các nguồn vốn đầu tư

Xem tiếp


Ngày 28/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017

Xem tiếp

123
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017