Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất

Xem tiếp


Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ công bố rộng rãi danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng công bố, đăng tải danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, như sau

Xem tiếp


Ngày 18/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 938/BKHĐT-ĐTNN về phúc đáp Chương trình số 581/CTr-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với nội dung Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Xem tiếp


Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem tiếp


Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 02/7/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI)

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Xem tiếp


Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Xem tiếp


Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem tiếp

1234
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang