Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành danh mục các dự án công nghiệp thu hút đầu tư năm 2016, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 17/08/2016 08:42:42  )
Tin bài mới:

Tin bài khác:
Comments
Click here to refresh the data view.
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017