Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

( Cập nhật lúc: 10/04/2017 00:00:00  )

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm năm 2020, ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết 35/NĐ-CP xác định mục tiêu: Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm. Hàng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản để triển khai như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Trên cơ sở Chương trình hành động của tỉnh các Sở, Ngành và địa phương đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, ban hành kế hoạch hành động cụ thể nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Kết quả thực hiện như sau:

Về phát triển doanh nghiệp của tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 - 2020, trong đó đề ra kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện việc cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 02 ngày. Năm 2016 tỉnh Bắc Kạn có 92 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 17 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2015; Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động là 40 doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng khó khăn, sản xuất cầm chừng, nhiều doanh nghiệp không có việc làm nhưng chậm được tái cơ cấu, chuyển đổi ngành nghề; việc tiêu thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản gặp khó khăn do giá bán giảm, các doanh nghiệp XDCB gặp khó khăn do cắt giảm đầu tư công.

Về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực, tiếp nhận và tham mưu cho UBND tỉnh các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; trong năm 2016 đã triển khai tốt các nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  ngày 12/10/2016 đồng thời trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan có ý kiến trả lời bằng văn bản đến từng đơn vị, đáp ứng được các yêu cầu đề ra; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp qua việc trả lời và tiếp nhận ý kiến qua đường dây nóng, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư...; Tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện chính sách hỗ trợ vào Nông lâm nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Bên cạnh đó thực hiện tốt các thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện giảm thời gian đăng ký kinh doanh xuống còn dưới 02 ngày và thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh xuống còn 16 ngày.

Về lĩnh vực giao thông vận tải: Hệ thống giao thông tuyến tỉnh, huyện, xã cơ bản thông suốt và đặc biệt trong năm 2016 ngành giao thông vận tải hoàn thành đường Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, Bắc Kạn rút ngắn thời gian, chi phí vận chuyển đến các trung tâm kinh tế. Đây là công trình trọng điểm chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn. Là tín hiệu và thông tin tốt cho các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn. Các thủ tục hành chính về cấp, đổi giấy phép lái xe thông qua “một cửa” thuận lợi cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Về lĩnh vực Thuế: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đặc biệt là ngành thuế tăng cường thực hiện các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách. Kết quả tổng thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ, cụ thể: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 520 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015. Duy trì công tác kê khai thuế điện tử đạt 97% đối tượng nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giảm chi phí không chính thức bằng các hoạt động như kiểm tra, giám sát chất lượng công vụ. Giảm thời gian thanh tra thuế còn bình quân 10 ngày tương đương với 80 giờ/đơn vị, thời gian kiểm tra thuế là 3 ngày tương đương 24 giờ/đơn vị, hạn chế việc kiểm tra chồng chéo, thực hiện một doanh nghiệp không bị kiểm tra quá 1 lần/năm.

Về lĩnh vực Thông tin truyền thông: Mạng lưới thông tin - truyền thông đã phản ánh, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Trong đó, ngành thông tin và truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về diễn biến, kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 Về lĩnh vực xây dựng: Tỉnh Bắc Kạn đã rà soát các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hay thay thế, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý đồng thời sửa đổi bổ sung các quy định, định mức, đơn giá phù hợp với thị trường vẫn được thực hiện và cập nhật thường xuyên qua việc công bố bộ đơn giá xây dựng hàng tháng, hàng quý. Các cơ chế, khuyến khích hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân... thực hiện theo các quy định của Luật nhà ở và các Nghị định hướng dẫn kèm theo.

 Về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Trong năm 2016, tỉnh đã triển khai 33 đề tài, dự án, trong đó 22 đề tài/dự án chuyển tiếp và 11 đề tài/dự án mới được phê duyệt danh mục năm 2016, trong đó: đã tổ chức nghiệm thu 13/14 đề tài, dự án chuyển tiếp; Đối với dự án triển khai mới năm 2016: đã phê duyệt 03 dự án. Đến hết năm 2016, chỉ tiêu về dự án khoa học và công nghệ đạt kế hoạch đề ra.

 Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, trong năm 2016 ngành chuyên môn tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 13 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị được kiểm tra đều bảo đảm duy trì được tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo quy định.

 Ngành Khoa học Công nghệ đã tổ chức điều tra, đánh giá trình độ công nghệ của 41 doanh nghiệp, HTX, cơ sở chế biến nông, lâm sản trên địa bàn 8 huyện, thành phố; Điều tra, khảo sát cung cầu công nghệ năm 2016 tại 10 đơn vị trên 02 huyện và thành phố Bắc Kạn. Kết quả điều tra đang được xem xét để xây dựng chính sách phát triển khoa học công nghệ của địa phương.

 Về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: Công tác Lao động, thương binh và xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác quản lý lao động việc làm được đẩy mạnh, đảm bảo hiệu quả, vượt chỉ tiêu đề ra, ước đạt 5.120 người, đạt 113,8%, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó xuất khẩu lao động được 300 người, đạt 150% kế hoạch. Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn được tích cực triển khai.

 Trong năm 2016 tiếp tục triển khai các công tác tuyên truyền, quán triệt Luật giáo dục nghề nghiệp, tăng cường tư vấn đào tạo nghề nghiệp bằng nhiều phương pháp và hình thức để đạt hiệu quả cao; triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030 theo hướng đào tạo đa ngành, nghề, tăng quy mô đào tạo, giảm đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nghiệp; tập trung đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, chất lượng cao.

 Về lĩnh vực Công thương: Tham mưu xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong tỉnh giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2035, chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ, thúc đẩy sản xuất và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Công khai đường dây nóng, bố trí phòng tiếp dân để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công thương phản ánh và chủ động giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó tỉnh cũng triển khai hàng loạt các hoạt động nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đủ tiêu chí đưa hàng hóa vào các siêu thị, trung tâm thương mại như: hỗ trợ đăng ký, bảo hộ thương hiệu; cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và hồ sơ công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; thiết kế tờ rơi, bao bì quảng cáo, nhãn mác sản phẩm; xây dựng, hỗ trợ phát triển thương hiệu.

Về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết kiểm điểm 4 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU và đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. UBND tỉnh đã chỉ đạo dừng đấu giá tang vật là lâm sản quý hiếm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó tình trạng khai thác lâm sản khoáng sản trái phép trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản được đẩy lùi.

 Công tác quản lý, sử dụng đất đai được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố theo quy định để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin; các địa phương đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB đảm bảo đúng quy định, bảo đảm tiến độ đầu tư của các dự án trọng điểm như đường Thái Nguyên - Chợ Mới đầu tư theo hình thức BOT, Dự án bệnh viện đa khoa Bắc Kạn (500 giường). Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, được UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện; hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện. Tính đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 70.143 GCN, cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân.

Về lĩnh vực Tài chính: Tham gia và đề xuất đầy đủ các ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính giá cả, ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, góp phần tạo lập môi trường pháp lý cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nhân, khuyến khích xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đảm bảo kịp thời việc phân bổ và thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ban hành giá đất, giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất...

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng công thương, Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng chính sách ...công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo cho người lao động, tháo gỡ khó khăn bằng các hình thức khoanh, dãn, hoãn nợ đối với các khoản vay đầu tư có hiệu quả và đủ khả năng trả nợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016của Chính phủ trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung như sau:

 Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, kết hợp với thực hiện chương trình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chuẩn hóa quy trình theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cấp phép, điều kiện kinh doanh, tập trung vào các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, tiếp cận điện năng, cấp phép lao động; xây dựng quy chế phối hợp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Rà soát các quy định hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư;  quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; áp dụng các biện pháp bảo đảm môi trường tiếp cận các nguồn lực về tài chính ngân sách, đất đai, ưu đãi đầu tư bình đẳng thông qua thực hiện tốt các hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hướng vào các mục tiêu trong phát triển kinh tế của tỉnh theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Với tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả trong nắm bắt, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.

 Gắn kết công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh; tăng cường trách nhiệm và xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hành chính các cấp của tỉnh trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính./.

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017