Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI)

( Cập nhật lúc: 10/09/2018 15:59:37  )

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Bắc Kạn, gồm:

(1) Minh bạch thông tin trong giải quyết TTHC.

(2) Chi phí thời gian khi giải quyết TTHC.

(3) Tính năng động của huyện, thành phố, sở, ban, ngành.

(4) Chi phí không chính thức.

(5) Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

(6) Thiết chế pháp lý.

(7) Cạnh tranh bình đẳng.

(8) Tiếp cận đất đai.

Xem nội dung Quyết định tại đây!

Mạc Bưởi

Tin bài mới:


Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh( 10/09/2018 00:00:00)

Bắc Kạn nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh( 12/02/2018 00:00:00)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh( 10/04/2017 16:35:56)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp ( 10/04/2017 00:00:00)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ ( 10/04/2017 00:00:00)

Triển khai thực hiện các nội dung trong bản cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp( 24/10/2016 13:27:17)

Bản cam kết giữa UBND tỉnh Bắc Kạn với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh ( 13/10/2016 07:53:45)

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2016 - 2020( 12/07/2016 00:00:00)

Bắc Kạn - Tiềm năng triển vọng hợp tác và đầu tư( 09/05/2016 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017