Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện các nội dung trong bản cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

( Cập nhật lúc: 24/10/2016 13:27:17  )

Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Để thực hiện tốt các nội dung trong bản cam kết, ngày 10/10/2016 UBND tỉnh đã có văn bản số 4401/UBND-CN chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan trong bản cam kết, định kỳ hàng tháng gửi báo cáo thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, tâp trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 02 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí; phát triển doanh nghiệp phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn có 1.300 doanh nghiệp. Nghiêm túc thực hiện quy định về đầu tư, đăng ký kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó: rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 02 ngày làm việc.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung đã cam kết có liên quan về công tác cải cách thủ tục hành chính.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, tài nguyên và môi trường, trong đó rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, nghiêm túc thực hiện quy định về xây dựng, trong đó rút ngắn thời gian Cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công…).

5. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế; cải cách các thủ tục hành chính liên quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó: rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp, dự án đầu tư còn tối đa 36 ngày.

6. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá 01 lần/năm); kết hợp thành tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. 

7. Cục Thuế tỉnh thực hiện cải cách quy trình, thủ tục, hồ sơ nộp thuế và rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 119 giờ/năm; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98% và nộp thuế điện tử tối thiểu 90%.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thực hiện giao dịch điện tử kê khai, thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rút ngắn thời gian nôp bảo hiểm xã hội không quá 49,5 giờ/năm.

9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo minh bạch trong tiếp cận các nguồn vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện giải quyết phá sản doanh nghiệp với thời gian tối đa 24 tháng; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng xuống còn tối đa 200 ngày.

11. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã phối hợp trong việc thực hiện bản cam kết trên để tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Phản ánh kịp thời các thông tin có liên quan gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã theo số điện thoại đường dây nóng của tỉnh Bắc Kạn (số điện thoại 0911390909) hoặc liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối đôn đốc, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan Báo cáo đánh giá 02 lần/năm việc thực hiện Bản cam kết đã ký với VCCI và rà soát các vấn đề yếu kém, hạn chế trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Với nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

Mạc Bưởi
Tin bài mới:

Tin bài khác:
Comments
Click here to refresh the data view.
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017