Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2010

( Cập nhật lúc: 28/01/2010 00:00:00  )

            Ngày 7/12/2009, UBND tỉnh đã ra quyết định số 3715/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2010.

            Mục tiêu của Chương trình nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, trong đó chú trọng đặc biệt thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu; thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh cung ứng dịch vụ; xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có lợi thế của tỉnh Bắc Kạn; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,  góp phần xoá đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể, Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2010 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, khảo sát nghiên cứu thị trường, tham gia hội chợ triển lãm, hội thảo, tập huấn đào tạo. Mở rộng hoạt động XTTM ngoài tỉnh và ngoài nước; Góp phần đưa tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ xã hội đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, đưa tăng trưởng dịch vụ bình quân đạt 24%/năm; phục vụ mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 triệu USD vào năm 2010; Phát triển nhanh thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, tạo điều kiện để phát triển thương mại ở khu vực nông thôn, miền núi.

Tổng chi phí thực hiện chương trình là 760.000.000 đồng lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh. Đối tượng được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ là các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình.

LT
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020