Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tiến hành nhiều giải pháp để tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài

( Cập nhật lúc: 28/01/2010 00:00:00  )

         Tỉnh Bắc Kạn được tái thành lập đến nay đã hơn 12 năm, cùng với cả nước trong xu thế hội nhập và phát triển, tỉnh đang nỗ lực cố gắng tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, phát huy mọi nguồn lực sẵn có của địa phương để tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với các tỉnh miền Bắc.

Năm 2009 dòng vốn đầu tư phát triển vào tỉnh  tăng so với năm 2008 thông qua những chính sách kích cầu của Chính phủ, bên cạnh đó một số dự án công nghiệp mới được đầu tư và các doanh nghiệp được hỗ trợ tái cấu trúc là những điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh có được mức tăng trưởng cao hơn những năm trước. Trong 2 năm 2006 và năm 2007 tỉnh đã tổ chức các hoạt động xúc tiến giới thiệu tiềm năng đầu tư của tỉnh tại Hà Nội và Thành phố HCM. Tỉnh cũng đã có các hoạt động hợp tác đầu tư với 2 thành phố nhằm thu hút các nguồn vốn của các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay khu công nghiệp Thanh Bình đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiến độ được phê duyệt để đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Bắc Kạn. Hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn cơ bản đáp ứng được nhu cầu tài chính trong thời điểm hiện tại của các doanh nghiệp trên địa bàn. Khả năng tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của địa phương là khá tốt.

 Để thu hút đầu tư từ bên ngoài, trong thời qua Bắc Kạn đã tiến hành một số giải pháp thiết thực như: Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và cử cán bộ đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là nghiệp vụ về đầu tư, ngoại ngữ và luật pháp quốc tế giúp tỉnh chủ động trong công tác vận động thu hút đầu tư. Tính nguồn lực và kinh phí cho công tác này, mở rộng kêu gọi đầu tư; Đẩy nhanh công tác quy hoạch, tỉnh đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác này hiện đang triển khai nhanh, nhiều ngành thực hiện; Ưu tiên nguồn lực tài chính đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực đón đầu các dự án; Hiện nay đã Xây dựng cơ chế gắn khoáng sản vàng và môi trường đầu tư du lịch cho các nhà đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn đều được hưởng cơ chế này; Cải cách thủ tục hành chính, tạo mặt bằng sạch và môi trường đầu tư tốt, thuận lợi cho các nhà đầu tư; Tăng cường hợp tác với các tổ chức Quốc tế, các đại sứ quán của ta và của bạn.

LN
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020