Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn thực hiện công tác quản lý đầu tư và xúc tiến đầu tư năm 2009

( Cập nhật lúc: 29/03/2010 00:00:00  )

         Năm 2009, Công tác quản lý đầu tư và xúc tiến đầu tư luôn được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Kạn coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhà đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 1.114 hồ sơ dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, hồ sơ đấu thầu và kết quả đấu thầu.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, các huyện thị, hoàn thiện các hồ sơ vận động đầu tư từ các nguồn trong nước tăng 1354 tỷ đồng so với kế hoạch chính phủ giao đầu năm, tạo nguồn lực cực kỳ quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm và các năm tới.

Nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng toàn diện theo Quyết định: 553/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với dự án SLGP (Dự án tăng cường năng lực địa phương), các sở ngành, soạn thảo cuốn “ Hướng dẫn phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình cho cấp huyện và xã” và tổ chức tập huấn cho 552 lượt cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng ở các huyện thị và 122 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát luôn được Sở đẩy mạnh. Các cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, đánh giá tiến độ giải ngân hàng tháng, hàng quý của Sở đã làm căn cứ giúp UBND tỉnh chỉ đạo và điều hành công tác XDCB có trọng tâm, trọng điểm.

Năm 2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhà đã chủ trì soạn thảo đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và Thương mại - Du lịch của tỉnh. Trung tâm được thành lập và ra mắt trong tháng 12/2009 và đã thiết lập trang thông tin điện tử xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, soạn thảo và in ấn hoàn thiện tài liệu, xây dựng đĩa CD xúc tiến đầu tư, tiếp tục chương trình hợp tác với Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn dầu khí Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam . Sự ra đời của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch sẽ góp phần quan trọng thu hút đầu tư vào tỉnh nhà trong những năm tới.

HN
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017