Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháng 10/2009 Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn sẽ được thành lập và đi vào hoạt động

( Cập nhật lúc: 28/01/2010 00:00:00  )

         Chiều ngày 23/9/2009, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc họp về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Chí Trung - Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Nội vụ cùng đại diện VP UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Chí Trung cùng lãnh đạo các Sở đã thảo luận về chức năng, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, các phương án xây dựng trụ sở và các nguồn kinh phí để Trung tâm có thể vận hành.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn là đầu mối trong quan hệ, giao dịch, tư vấn, tiếp nhận các dự án đầu tư trong và ngoài nước, xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch, mở rộng thị trường, quảng bá tiềm năng, lợi thế về du lịch, điểm du lịch và sản phẩm của các doanh nghiệp địa phương nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, quảng bá về lợi thế, các chính sách ưu tiên, ưu đãi, khuyến khích của tỉnh trong lĩnh vực đầu tư thương mại và du lịch.

Chức năng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch là thực hiện các nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, kêu gọi và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước giải quyết các thủ tục đầu tư theo quy định của Nhà nước và của tỉnh Bắc kạn. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch dự kiến bao gồm Ban giám đốc, phòng hành chính tổng hợp và phòng chuyên môn.

Dự kiến đến ngày 1/10/2009 Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn bắt đầu đi vào hoạt động./.

La Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020