Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn với các hoạt động năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010

( Cập nhật lúc: 29/01/2010 00:00:00  )

Năm 2009 là một năm đầy biến động phức tạp; tình hình kinh tế thế giới suy giảm do khủng hoảng tài chính- tiền tệ đã kéo theo khủng hoảng về kinh tế; song nền kinh tế của tỉnh ta vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10,18%). GDP đạt 2.376 tỷ đồng (theo giá thực tế); thu ngân sách đạt trên 177 tỷ đồng; việc thực hiện các vấn đề xã hội đạt khá, an sinh xã hội được đảm bảo, sản xuất kinh doanh của tỉnh có bước phục hồi, môi trường kinh doanh đần dần được cải thiện, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trong điều kiện đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch được thành lập theo quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của UBND tỉnh và các sở ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là sự tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Sở kế hoạch Đầu tư và Ban quản lý 3 PAD, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tâm đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Làm việc với sở Nội vụ để xin ý kiến và thống nhất ký hợp đồng lao động với 02 người trong khi chờ biên chế tỉnh giao; Tổ chức triển khai làm con dấu, thông báo chữ ký của Giám đốc Trung tâm; Triển khai thực hiện mở mã số Ngân sách với Sở Tài chính, mở tài khoản tại Kho Bạc và Đăng ký chữ ký chủ tài khoản và kế toán với Kho Bạc; Chủ động làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc để học tập kinh nghiệm, hướng dẫn đăng ký, xây dựng chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2010; Làm xong TTHC về xin biên chế và xây dựng dự toán kinh phí hoạt động năm 2009 và năm 2010; Cử cán bộ đi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại Đồ Sơn do Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ KH& ĐT tổ chức; Tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với Sở Kế hoạch & đầu tư và Sở Nội vụ tổ chức thành công buổi lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm và Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm; Tìm hiểu, thu thập thông tin, lập các danh mục đầu tư cần thu hút vốn để cung cấp cho các nhà đầu tư có nhu cầu, cho văn phòng đại diện của SINGAPORE ở Thành phố Hồ Chí Minh và cho Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức mua sắm công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, cài đặt phần mềm kế toán HCSN để phục vụ công tác chung của Trung tâm.

Năm 2010 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh quyết  tâm thực hiện  một số nhiệm vụ và giải pháp: Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo hướng tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức để xét tuyển 04 biên chế sự nghiệp vào tháng 3 năm 2010 theo Quyết định số 3420/QDD-UBND ngày 04/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Xây dựng trang web của trung tâm để  kêu gọi, quảng bá các chương trình Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch của tỉnh; Tìm hiểu nắm bắt các thông tin về cơ chế chính sách đầu tư, thương mại và du lịch , các danh mục dự án đầu tư cần kêu gọi vốn .v.v để xây dựng ma két đưa lên trang Web của Trung tâm một lần/ tháng; Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đã đề ra như: Mỗi quý tổ chức một lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Chủ trì hoặc tham gia phối hợp tổ chức tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hoá cho các doanh nghiệp; Phối hợp với các ngành để tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy đầu tư thương mại và du lịch. Đồng thời tư vấn và cung cấp các thông tin cho các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào tỉnh và làm cầu nối giữa nhà đầu tư với các ngành, các cấp của tỉnh để thu hút vốn đầu tư có hiệu quả nhất.

Nguyễn Nga
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017