Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được Bắc Kạn nỗ lực thực hiện trong năm 2017 đã phần nào tạo được niềm tin cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để bước vào năm 2018 với nhiều kỳ vọng thu hút đầu tư.

Xem tiếp


Xây dựng, quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thông qua sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động địa phương…

Xem tiếp


Để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng kêu gọi thu hút các nguồn vốn đầu tư; xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của huyện Ba Bể nhằm thu hút khách du lịch

Xem tiếp


Ngày 11/8/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn năm 2017 nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng kêu gọi thu hút các nguồn vốn đầu tư

Xem tiếp


Để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, góp phần thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn; đồng thời, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định tại Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chủ trương phát triển KTXH của Đảng và Nhà nước; Quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực và tình hình thực tiễn của ngành/lĩnh vực, địa phương thuộc phạm vi quản lý, tổ chức xây dựng Chương trình XTĐT năm 2017

Xem tiếp


Ngày 30/5/2016 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2016

Xem tiếp


Công tác xúc tiến đầu tư luôn được tỉnh Bắc Kạn chú trọng thực hiện nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến với Bắc Kạn. Bằng nhiều nỗ lực tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đến nay, tỉnh ta đã thu hút được các nhà đầu tư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thoả thuận ký cam kết đầu tư tại tỉnh.

Xem tiếp

12
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017