Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hợp nhất tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2017

( Cập nhật lúc: 02/10/2017 00:00:00  )

Để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng kêu gọi thu hút các nguồn vốn đầu tư; xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của huyện Ba Bể nhằm thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến tham quan và đầu tư phát triển du lịch. UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 11/8/2017 về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn, năm 2017; Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

Tuy nhiên,để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Sở, ngành chức năng và các địa phương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ và tổng thể về chuỗi các sự kiện cho các đối tác, các địa phương bạn chủ động trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư phát triển tiềm năng lợi thế của tỉnh Bắc Kạn nói riêng và của các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung.Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hợp nhất số 355/KH-UBND về việctổ chức các hoạt động Hội nghị xúc tiến đầu tư; xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn; Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn, năm 2017.

 Theo đó, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 15 - 21/11/2017 bao gồm Hội nghị xúc tiến đầu tư; Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc 2017, Tuần du lịch Ba Bể và Hội nghị xúc tiến, quảng bá nông, lâm sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây!         

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017