Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 27/08/2019 08:48:00  )

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh  Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2016.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp có 08 nhân sự; Trụ sở làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn - Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc  Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và tư vấn đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tham gia đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017