Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1023097

Họp tổ chức lập quy hoạch quốc gia, đề cương chi tiết khung định hướng phát...

(MPI) – Ngày 30/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp về việc tổ chức lập quy hoạch quốc gia, đề cương chi tiết Khung định hướng phát triển tổng thể quốc gia và tổ chức lập các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dưới sự chủ trì của...

Tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"

Tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" (MPI) – Đây là một trong số những nhiệm vụ giải pháp được đưa ra trong Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và các giải pháp thực hiện kế...

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã...

Ngày 05/7/2021, Ban Thực thi dự án CSSP - Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch MOP-SEDP năm 2022.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO KHUNG THUYẾT MINH CHÍNH QUY HOẠCH...

Sáng ngày 26/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Khung thuyết minh chính Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất

Họp tổ chức lập quy hoạch quốc gia, đề cương chi tiết khung định hướng phát triển tổng thể quốc gia và tổ chức lập các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"

Thông báo về danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO KHUNG THUYẾT MINH CHÍNH QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020