Skip Ribbon Commands
Skip to main content

697620

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo trình tại...

Ngày 15 và ngày 16/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến...

Ngày 29/6/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 907/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nội dung chính như sau:

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo về kế hoạch...

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo về kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công 5 năm 2021-2025, trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Lý Thái Hải -...

Đại hội Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vừa qua, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khu vực dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh bắt đầu tăng trở lại

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ đã được phép mở cửa...

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017