Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1089027

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

(MPI) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết đưa ra những mục tiêu, định hướng, tổng mức vốn đầu tư, nguyên tắc phân bổ vốn và các giải pháp...

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc kạn trong 8 tháng đạt kết quả khá

Ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

Quyết định tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU)...

Ngày 28/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1367/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) trong Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam-EU.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch

Sáng ngày 19/8/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch.

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2021, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp đầu tiên bằng hình thức trực tuyến toàn quốc với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển...

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020