Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1732755

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...

(MPI) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân đầu tư công...

(MPI) - Ngày 21/02/2023 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thứ...

Nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ...

(MPI) – Tại Nghị quyết số 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với các địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân đầu tư công...

(MPI) - Ngày 21/02/2023 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thứ...

Đầu tư công đóng góp quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của...

(MPI) - Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội diễn ra ngày 21/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh,...

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang