Skip Ribbon Commands
Skip to main content

664187

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn tháng 02 năm 2020 giảm 0,36%

Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 02 năm 2020 so với tháng trước giảm 0,36% và bình quân 2 tháng đầu năm tăng 4,77% so với cùng kỳ năm 2019.

Phiên họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bắc Kạn

Ngày 05/3/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp kiểm điểm nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2020; thông qua các tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp. Dự họp còn có...

Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và...

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo...

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết số 33/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2020 tăng 1,23%

(MPI) – Theo Báo cáo số 12/BC-TCTK ngày 24/01/2020 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2020 tăng 1,23% so với tháng 12/2019, tăng 6,43% so với tháng 01/2019,...

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017