Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn trình tự chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác

( Cập nhật lúc: 27/08/2019 10:41:05  )

Trình tự tiến hành chuyển đổi HTX sang loại hình tổ chức khác và xử lý các vấn đề liên quan (về tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn, chính sách hỗ trợ của Nhà nước…) được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại Công văn số 3763/BKHĐT-HTX được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng các văn bản mới đó. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, tính đến thời điểm tháng 8/2019, toàn tỉnh có 167 HTX được đăng ký thành lập (trong đó 23 HTX tạm ngừng hoạt động; 15 HTX giải thể), có 126 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; 41 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tổng số thành viên 1.518, Tổng số lao động thường xuyên trong các HTX 1.650, tổng doanh thu đạt 64,2 tỷ đồng.

Xem chi tiết tại đây!

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017