Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn năm 2017

( Cập nhật lúc: 24/10/2016 13:31:15  )

Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr-TU ngày 24/12/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017.

Nội dung Kế hoạch tại đây./.

Mạc Bưởi
Tin bài mới:

Tin bài khác:
Comments
Click here to refresh the data view.
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017