Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020

( Cập nhật lúc: 10/04/2017 16:18:24  )

Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung kế hoạch tại đây.

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017