Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/04/2017 00:00:00  )

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn và tự bù đắp chi phí quản lý hoạt động.

Nội dung Quyết định tại đây.

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017