Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

( Cập nhật lúc: 10/04/2017 16:25:02  )

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã nhằm mục đích hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ trợ các hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm; đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới, các mô hình hợp tác xã điển hình, tiên tiến.

Nội dung Quyết định tại đây.

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017