Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018

( Cập nhật lúc: 25/08/2017 00:00:00  )

Thực hiện Văn bản số 6801/BKHĐT-HTX ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018.

Nhằm phục vụ kịp thời công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương mình, khẩn trương xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018, đồng thời đưa vào nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành mình.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/9/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bản mềm gửi về địa chỉ email: buoimt.dt@backan.gov.vn;  mọi vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh, số điện thoại: 0209 3871789).

  Tải Văn bảnbiểu mẫu tại đây!

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017