Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ

( Cập nhật lúc: 07/07/2017 00:00:00  )

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Quyết định Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020. Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho bản dự thảo.

Nội dung góp ý xin gửi tới địa chỉ mail: thqh.dt@backan.gov.vn và gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 07/08/2017.

Xem chi tiết nội dung dự thảo dự thảo Quyết định tại đây./.

Hoàng Nam
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017