Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

( Cập nhật lúc: 01/08/2017 00:00:00  )

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho bản dự thảo.

Nội dung góp ý xin gửi tới địa chỉ mail: sokhdt@backan.gov.vn và gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 05/9/2017.

Xem chi tiết nội dung dự thảo Quyết định tại đây./.

Mai Anh
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017