Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 30/07/2019 08:49:55  )

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của UBND Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Văn bản góp ý gửi về địa chỉ: Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn, số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ email: sokhdt@backan.gov.vn để tổng hợp chung.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: Từ ngày 30/7/2019 đến ngày 29/8/2019.

Xem dự thảo quyết định tại đây!

Nguyễn Thành Luân
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017