Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:34:43  )

Để có cơ sở hoàn thiện Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu đề nghị các đơn vị cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị cho ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; (bản điện tử gửi về địa chỉ Email: sokhdt@backan.gov.vn) trước ngày 18/5/2018 để đơn vị tổng hợp, hoàn thiện dự thảo theo quy định./.

Xem chi tiết dự thảo tại đây!

Hà Phúc
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017