Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 02/08/2022 00:00:00  )

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên trong Tổ xây dựng dự thảo (thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-SKH&ĐT ngày 12/7/2022) đã xây dựng Dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo nội dung dự thảo Quy chế được hoàn thiện, đầy đủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải, xin ý kiến đối với Dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian thực hiện đăng tải và xin ý kiến: Từ ngày 05/8/2022 đến hết ngày 05/9/2022.

Các ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc gửi về hòm thư công vụ: sokhdt@backan.gov.vn

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Thế Vũ
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang