Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018

( Cập nhật lúc: 29/09/2017 09:45:42  )

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

 Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho bản dự thảo. Nội dung góp ý xin gửi tới địa chỉ mail: thqh.dt@backan.gov.vn và gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 29/10/2017.

Các văn bản, báo cáo về dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của các Sở, ngành, địa phương theo Công văn số 4803/UBND-TH ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, chỉnh sửa trong dự thảo báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đang xin ý kiến.

Xem chi tiết nội dung báo cáo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Tải nội dung tại đây! Văn bản 1063; Dự thảo: Tờ trình, Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017