Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu

( Cập nhật lúc: 18/05/2018 00:00:00  )

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 748/UBND-THVX ngày 12/02/2018 v/v xây dựng hồ sơ, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa IX. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Đề án về chủ trương thực hiện dự án và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Đề nghị các Sở, ngành, UBND thành phố Bắc Kạn nghiên cứu, tham gia ý kiến cho bản Dự thảo tờ trình Đề án của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. Ý kiến đóng góp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/5/2018 và gửi bản mềm theo địa chỉ hộp thư điện tử: thedv.dt@backan.gov.vn. Vậy, đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp công tác, đóng góp ý kiến cho dự thảo để Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.

Xem chi tiết dự thảo Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh tại đây!

Mạc Bưởi

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới( 07/02/2018 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia( 14/12/2017 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018( 29/09/2017 09:45:42)

Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2018( 14/08/2017 08:19:59)

Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia( 23/02/2017 00:00:00)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển( 26/12/2016 00:00:00)

Đề nghị góp ý cho dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2017( 24/10/2016 00:00:00)

Dự thảo Nghị quyết thông qua quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý và HĐND tỉnh ủy quyền( 09/09/2016 16:14:27)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý cho dự thảo nghị quyết thông qua Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030( 01/09/2016 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017