Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

( Cập nhật lúc: 23/02/2017 00:00:00  )

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo tờ trình và nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho bản dự thảo. Nội dung góp ý xin gửi tới địa chỉ Email: thqh.dt@backan.gov.vn hoặc tonghopskhbk@ gmail.com và gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 01/3/2017.

Xem chi tiết Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại đây.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017