Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2018

( Cập nhật lúc: 14/08/2017 08:19:59  )

Để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2018 theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến về dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2018  gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2017 (gửi kèm địa chỉ Email: thqh.dt@backan.gov.vn hoặc tonghopskhbk@ gmail.com).

Xem chi tiết dự thảo tại đây!Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017