Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Nghị quyết thông qua quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý và HĐND tỉnh ủy quyền

( Cập nhật lúc: 09/09/2016 16:14:27  )

Sở Kế hoạch và Đầu tư được HĐND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Nghị quyết thông qua quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý và HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho bản dự thảo.

Nội dung góp ý xin gửi tới địa chỉ mail tonghopskhbk@gmail.com và gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 09/10/2016.

Xem chi tiết nội dung dự thảo dự thảo nghị quyết thông qua quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý và HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh./.

Tải về tại đây

i:0#.f|admembershipprovider|phucnh.sokhdt
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017