Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thủ tục, thành phần hồ sơ thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân

( Cập nhật lúc: 19/04/2018 00:00:00  )

Hồ sơ gồm:

-   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Mẫu quy định)

-   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 78/2015/NĐ-CPngày 14/9/2015 của Chính phủ.

(thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 78/2015/NĐ-CPngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

 Lưu ý:

   Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 183 Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

Mạc Bưởi

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017