Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thành lập mới Công ty TNHH một thành viên

( Cập nhật lúc: 19/04/2018 10:01:34  )

1. Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân

Hồ sơ gồm:

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  (Mẫu quy định)

2/ Điều lệ công ty (mang tính chất tham khảo)

3/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

-Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực);   

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.

4/ Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy địnhĐiều 11 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

2. Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

Hồ sơ gồm:

1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  (Mẫu quy định)

2/ Điều lệ công ty (mang tính chất tham khảo)

3/ Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với doanh nghiệp được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên) (Mẫu quy định)

4/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

        - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền.  

  - Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

    - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.

5/ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức cho người được ủy quyền.

6/  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định Điều 11 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

(Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

 Lưu ý:

  • Đối với Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức nước ngoài phải được hợp thức hóa lãnh sự.

 

Mạc Bưởi

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017