Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các kênh tin
 • Thông tin đơn vị
  • Giới thiệu chung
  • Sơ đồ tổ chức
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Thông tin lãnh đạo
  • Danh bạ điện thoại
  • Đường dây nóng
  • Đơn vị sự nghiệp
 • TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  • Tin tức hoạt động của Sở
  • Tin từ trang khác
 • THÔNG TIN KT - XH
  • Báo cáo kinh tế - xã hội
  • Kế hoạch phát triển KT-XH
  • Quy hoạch tổng thể KTXH Ngành, lĩnh vực
 • CƠ HỘI ĐẦU TƯ
  • Xúc tiến đầu tư
  • Dự án kêu gọi đầu tư
  • Môi trường đầu tư
 • GÓP Ý DỰ THẢO
  • Dự thảo Quy hoạch
  • Dự thảo Nghị quyết HĐND
  • Dự thảo khác
 • Doanh nghiệp - Hợp tác xã
  • Hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
  • Đăng ký thành lập Doanh nghiệp trực tuyến (trong nước)
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trực tuyến
  • Hợp tác xã
 • ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  • Kế hoạch kiểm tra năm 2023
  • GIA HẠN KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2022
  • Kế hoạch kiểm tra năm 2022
  • Kế hoạch kiểm tra năm 2019
  • Kế hoạch kiểm tra năm 2020
  • Kế hoạch kiểm tra năm 2021
  • Kế hoạch kiểm tra năm 2018
  • Kế hoạch kiểm tra năm 2017
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
  • Thủ tục Đăng ký thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân
  • Thủ tục thành lập mới Công ty TNHH một thành viên
  • Thủ tục thành lập mới công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Thủ tục thành lập mới công ty cổ phần
 • VĂN BẢN QUY PHẠM PL
  • Lĩnh vực đầu tư
  • Lĩnh vực đấu thầu
  • Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  • Chính sách ưu đãi đầu tư
  • Lĩnh vực Hợp tác xã
  • Lĩnh vực đầu tư công
 • Thông tin đầu tư
  • Chủ trương đầu tư
  • Thu hồi GCNĐKĐT-QĐ CTĐT
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang