Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/01/2019 00:00:00  )

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

2. Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Điện thoại: 0209.3871.789

B. Nội dung công bố danh mục dự án:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ công bố rộng rãi danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng công bố, đăng tải danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, như sau:

1. Tên dự án: Khu dân cư Đức Xuân 4, thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 1).

 2. Địa điểm đầu tư: Tổ 1B và tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Diện tích khu đất: Khoảng 6,7ha.

4. Chức năng sử dụng đất: Khu dân cư trong đô thị, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu ở của người dân.

5. Hiện trạng khu đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Bao gồm: Đất ở, đất công cộng, đất nông nghiệp, đất cơ quan, đất khác, đất giao thông.

6. Chỉ tiêu quy hoạch: Theo nội dung Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đức Xuân 4, thành phố Bắc Kạn, tỷ lệ 1/500.

7. Bên mời thầu: Ủy ban nhân d ân thành phố Bắc Kạn.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3871.789

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017