Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

( Cập nhật lúc: 06/08/2019 00:00:00  )

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

2. Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Điện thoại: 0209.3871.789

B. Nội dung công bố danh mục dự án:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

 Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 6/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ công bố rộng rãi danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng công bố, đăng tải danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019, như sau:

1. Tên dự án: Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh uỷ.

2. Địa điểm đầu tư: Phường Phùng Chí Kiên, phường Sông Cầu và xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.

3. Diện tích khu đất: Khoảng 48,86 ha.

4. Chức năng sử dụng đất: Là khu đô thị hỗn hợp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trong khu vực và các khu chức năng, dịch vụ công cộng..., thiết kế quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu, định hướng phù hợp với quy hoạch điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố) giai đoạn 2010 -2020 và định hướng đến năm 2030. Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

5. Hiện trạng khu đất: Đất ở đô thị; đất giao thông đô thị; đất nông nghiệp (đã GPMB khoảng 10 ha).

6. Chỉ tiêu quy hoạch: Theo nội dung Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đồ án mở rộng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh uỷ, giai đoạn 2018 - 2025.

7. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Điện thoại: 0209.3871.789

Xem chi tiết tại đây!

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017