Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN

( Cập nhật lúc: 14/10/2012 00:00:00  )

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

I. LÃNH ĐẠO SỞ 

01

Lăng Văn Hòa

Giám đốc

0209.3879.099

hoalv@backan.gov.vn

02

Trần Công Hòa

Phó Giám đốc

0209.3870.136

hoatc.dt@backan.gov.vn 

03

Hoàng Kim Duy

Phó Giám đốc

0209.3871.520

duyhk.dt@backan.gov.vn

 

II. VĂN PHÒNG SỞ 

05

Hà Sỹ Thương

Chánh Văn phòng

0209.3873.795

thuonghs.dt@backan.gov.vn

06

Hà Thị Như

Kế toán

 

nhuht.dt@backan.gov.vn

07

Nông Thị Hà Phúc

Chuyên viên

 

phucnth.dt@backan.gov.vn

08

Ngô Thị Hải Yến

Kế toán

 

yennth.dt@backan.gov.vn

09

Hoàng Văn Toản

Chuyên viên

 

toanhv.dt@backan.gov.vn

10

Triệu Thị Thúy Quỳnh

Văn thư

0209.3871.287

quynhttt.dt@backan.gov.vn

11

Phạm Khắc Tiệp

Lái xe

 

tieppk.dt@backan.gov.vn

12

Hà Thanh Hướng

Bảo vệ

 

huonght.dt@backan.gov.vn

III. PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

13

Dương Văn Thế

Trưởng phòng

0209.3871.789

thedv.dt@backan.gov.vn

14

Võ Hải Đăng

Phó trưởng phòng

 

dangvh.dt@backan.gov.vn

15

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

 

huongnt.dt@backan.gov.vn

16

Mạc Thị Bưởi

Chuyên viên

 

buoimt.dt@backan.gov.vn

IV. PHÒNG TỔNG HỢP - QUY HOẠCH 

17

Hứa Xuân Bình

Trưởng phòng

0209.3875.286

binhhx.dt@backan.gov.vn

18

Nguyễn Hoàng Nam

Chuyên viên

 

namnh.dt@backan.gov.vn

19

Trần Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

hienttt.dt@backan.gov.vn

20

Trần Thị Phương Thanh

Lao động hợp đồng

 

thanhttp.dt@backan.gov.vn

V. PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN Xà

21

Nguyễn Quốc Hội

Phó trưởng phòng

0209.3870.558

hoinq.dt@backan.gov.vn

22

Lường Thái Hậu

Chuyên viên

 

hault.dt@backan.gov.vn

23

Hà Thị Mai Anh

Chuyên viên

 

anhhtm.dt@backan.gov.vn 

VI. PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

24

Lương Văn Thống

Trưởng phòng

0209.3810.216

thonglv.dt@backan.gov.vn

25

Hà Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

 

tuanha.dt@backan.gov.vn

26

Hoàng Thị Lê Trinh

Chuyên viên

 

trinhhtl.dt@backan.gov.vn

VII. PHÒNG KINH TẾ NGÀNH 

27

Đồng Thị Nhuần

Phó Phụ trách

0209.3878.217

nhuandt.dt@backan.gov.vn

28

Nông Văn Hợp

Phó trưởng phòng

0209.3879.237

hopnv.dt@backan.gov.vn

29

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên

 

honght.dt@backan.gov.vn

30

Vy Thanh Chuyền

Chuyên viên

 

chuyenvt.dt@backan.gov.vn

VIII. THANH TRA SỞ 

31

Bế Ngọc Huấn

Chánh Thanh tra

0209.3873.831

huanbn.dt@backan.gov.vn

32

Nông Xuân Tuấn

Phó phòng Thanh tra

 

tuannx.dt@backan.gov.vn

33

Phạm Ngọc Sơn

Thanh tra viên

 

sonpn.dt@backan.gov.vn

34

Ngân Hà Thương

Chuyên viên

 

thuongnh.dt@backan.gov.vn

 

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017