Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giao dịch

( Cập nhật lúc: 14/01/2021 00:00:00  )

1. Tên giao dịchTrung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

2. Trụ sở giao dịchĐặt tại tầng 3,  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn;

3. Địa chỉ: Số 9, Đường Trường Chinh, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Phó Giám đốc phụ trách, ông: LÂM TIẾN GIÁP

- Số điện thoại: 0972398389;

- Số fax: 0209.3871.287

THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; hoạt động theo cơ chế  tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Được quy định tại Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Giám đốc Trung tâm: Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm.

+ Phòng chuyên môn trực thuộc, gồm 02 phòng:

* Phòng xúc tiến đầu tư.

* Phòng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Biên chế: Trung tâm gồm có 10 viên chức, trong đó:

* Ban Giám đốc: Gồm Giám đốc, Phó giám đốc.

* 08 cán bộ chuyên môn.

* 01 kế toán

* 01 văn thư kiêm công tác văn phòng. 

Võ Tiến Quang

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020