Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

( Cập nhật lúc: 15/01/2021 00:00:00  )

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1.1. Chức năng: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và tư vấn đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tham gia đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1. Trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư:

- Triển khai các giải pháp, chương trình xúc tiến đầu tư theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức giới thiệu, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước; Tổ chức vận động nhằm thu hút đầu tư từ ngoài vào tỉnh; giới thiệu, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư.

- Liên hệ, chắp nối, tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan, lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư hoặc giữa các nhà đầu tư với nhau để thực hiện tiến trình hợp tác đầu tư.

- Đề xuất những cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy đầu tư từ nội lực nền kinh tế của địa phương; đề xuất các biện pháp vận động thu hút đầu tư có hiệu quả; đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư từ tỉnh ngoài và nước ngoài vào tỉnh.

1.2.2. Trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp:

- Thường xuyên cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực đầu tư cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp thông qua các cuộc tập huấn, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và các văn bản pháp luật về đầu tư của Nhà nước và của tỉnh.

- Tư vấn cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong việc lựa chọn dự án đầu tư, lĩnh vực đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm đầu tư, phương án ngành nghề kinh doanh hoặc chiến lược kinh doanh,...

- Cung cấp dịch vụ và làm các thủ tục đầu tư để được quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư như: Lập đề xuất dự án đầu tư, lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, cấp và xin cấp chủ trương đầu tư, lập hồ sơ xin cấp ưu đãi hỗ trợ đầu tư, lập hồ sơ mở văn phòng đại diện hoặc đặt chi nhánh tại tỉnh Bắc Kạn,…

- Tư vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư làm các thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư và đưa dự án vào hoạt động có hiệu quả như: Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ xin giao đất hoặc thuê đất, lập hồ sơ khảo sát thiết kế, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán công trình; tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn xét thầu; tư vấn giám sát thi công công trình, lập các thủ tục cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục hải quan, giới thiệu lao động,... theo yêu cầu của nhà đầu tư.

- Cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh như việc thuê văn phòng làm việc, tuyển dụng lao động, dịch vụ thư ký, phiên dịch,...

- Tổ chức hội thảo, đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý. Tập hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, nghiên cứu, phản ánh, đề xuất với lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước để xem xét, giải quyết.

- Thường xuyên thông tin các mô hình tiên tiến về phát triển doanh nghiệp với các doanh nghiệp trong tỉnh. Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp mở các văn phòng đại diện thương mại và đầu tư ở trong nước và nước ngoài. Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các chuyến đi khảo sát thị trường, tìm hiểu công nghệ, tham dự hội chợ triển lãm,... trong nước và nước ngoài.

1.2.3. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, công chức, viên chức thuộc Trung tâm theo phân cấp và quy định của pháp luật.

1.2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

1.3. Quyền hạn:

- Được quản lý và trực tiếp ký hợp đồng kinh tế, dịch vụ, hợp đồng lao động với đội ngũ cán bộ viên chức, lao động theo quy định hiện hành. Quản lý tài sản thiết bị, tài chính được giao theo quy định của Nhà nước và sự phân cấp quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Võ Tiến Quang

Tin bài mới:


Thông tin giao dịch( 14/01/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020