Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số điện thoại đường dây nóng

( Cập nhật lúc: 04/10/2016 00:00:00  )

Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng và hộp thư điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Để kịp thời tiếp nhận và xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp, người dân cũng như những phản ánh về cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư có thái độ phiền hà, nhũng nhiễu, Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của đơn vị như sau:

Số điện thoại đường dây nóng:

Di động:    0975.762.345

Máy bàn: 0209.3879.099

Email: sokhdt@backan.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để liên hệ./.

Văn phòng Sở
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017