Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số điện thoại đường dây nóng

( Cập nhật lúc: 01/11/2021 00:00:00  )

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 839/TTrT-VP ngày 26/12/2019 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử của các cơ quan đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành kế hoạch, đầu tư trên địa bàn tỉnh như sau:

- Tiếp nhận thông tin bằng đường giây nóng qua số điện thoại:

+ Trong giờ hành chính: Thanh tra sở, số điện thoại liên hệ: 02093.870.558

+ Tất cả các giờ trong ngày: Ông Nguyễn Quốc Hội, Phó Chánh Thanh tra sở, số điện thoại liên hệ: 0915.368.997

- Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện, hòm thư điện tử hoặc trực tiếp tại Trụ sở cơ quan (trong giứo hành chính) theo địa chỉ sau:

Đơn vị tiếp nhận: Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 09, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ thư điện tử: sokhdt@backan.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để liên hệ./.

Thanh tra Sở
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang