Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chung

( Cập nhật lúc: 14/10/2012 00:00:00  )

      Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

 Địa chỉ liên lạc:   Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209 3873 795

    Email: sokhdt@backan.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định 09/QĐ-UB ngày 09/01/1997 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; quản lý các hoạt động về đầu tư trong nước, ngoài nước (FDI và nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ở địa phương) theo Luật đầu tư mới; về xây dựng cơ bản; về các chương trình mục tiêu quốc gia; về khu công nghiệp; đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Thông tin chung

- Tên giao dịch : SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN

- Đơn vị quản lý : Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- Giám đốc : Trần Công Hòa

- Tổng số nhân viên, cán bộ lao động hợp đồng : 36 người

- Trụ sở: Số 9 đường Trường Chinh - T.X Bắc Kạn

- Điện thoại: 0209.3873.795  

2. Quá trình hoạt động

Kể từ khi thành lập cho tới nay, Sở luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp của UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở không ngừng trưởng thành về mọi mặt, vị trí, vai trò của Sở ngày càng được xác định rõ hơn trong hệ thống cơ quan tham mưu của tỉnh.

Trong những năm gần đây, Sở đã  tích cực thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong công tác cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư trong nước, nước ngoài, chủ động đề ra nhiều biện pháp đồng bộ và triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn đã được tặng Huân chương lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng và nhiều Giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Kế hoạc & Đầu tư và UBND tỉnh.

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang