Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/12/2020 00:00:00  )

1. Đồng chí Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Lãnh đạo và quản lý toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được UBND tỉnh quy định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn.

- Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực chuyên môn: Công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác Thanh tra; Công tác theo kiểm tra, giám sát đầu tư tổng thể; công tác tổng hợp về quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh; công tác cân đối vốn đầu tư phát triển; và công tác tổng hợp, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Điện thoại liên hệ: 0209.3879.099.

- Email: hoatc.dt@backan.gov.vn

 
 2. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở

 Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực chuyên môn: Công tác vận động, thu hút, xúc tiến đầu tư; công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nước ngoài và nguồn vốn ngoài ngân sách do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư; công tác đăng ký kinh doanh; công tác tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; công tác tổng hợp, đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).  

- Điện thoại liên hệ: 0209.3870.136.

- Email:tuanna@backan.gov.vn

 
 3. Đồng chí Hứa Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở

 Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực chuyên môn: Công tác quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư các dự án sử dụng vốn trung ương do địa phương quản lý; công tác quản lý quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; công tác hướng dẫn xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực Kinh tế ngành và công tác theo dõi, kiểm tra và giám sát thực hiện các chương trình dự án thuộc lĩnh vực Kinh tế ngành.

- Điện thoại liên hệ: 0209.3871.520.

- Email: binhhx.dt@backan.gov.vn

 

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020