Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận sáng kiến năm 2020

( Cập nhật lúc: 14/01/2021 14:08:14  )

Quyết định công nhận sáng kiến năm 2020, xem nội dung Quyết định tại đây!

i:0#.f|admembershipprovider|adminskhdt
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020