Skip Ribbon Commands
Skip to main content


(MPI) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Xem tiếp


(MPI) – Ngày 10/02/2023, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Lazada Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Kinh tế số và phát triển bền vững: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới”. Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại điện tử.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”

Xem tiếp


(MPI) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022, trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số trong đầu tư công.

Xem tiếp


(Chinhphu.vn) - Chuyển đổi số được đánh giá là đòn bẩy quan trọng, tạo ra những cơ hội giúp khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển. Việc ứng dụng công nghệ 4.0, khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý vận hành và tiêu thụ sản phẩm đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các HTX.

Xem tiếp


(MPI) - Theo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử được đổi tên thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh chỉ đạo chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Xem tiếp


(Chinhphu.vn) - Nhiều hợp tác xã (HTX) đã tiếp cận chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, chuyển đổi số tại các HTX muốn thành công cần thay đổi tư duy từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ; đồng thời phù hợp với từng HTX về cơ sở hạ tầng, trình độ nhân lực...

Xem tiếp


(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Xem tiếp


(MPI) - Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem tiếp

123
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang