Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

( Cập nhật lúc: 28/08/2019 00:00:00  )

Công khai dự toán ngân sách năm 2019, xem nội dung chi tiết tại đây!

Hà Như
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017