Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2017

( Cập nhật lúc: 11/06/2018 00:00:00  )

Thực hiện Công văn số 3949/BTC-NSNN ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Văn bản số 1818/UBND-THVX ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 3949/BTC-NSNN ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2017.

Xem chi tiết tại đây!

Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang