Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp


Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp


Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp


Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp


Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp


Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp


Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp


Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp

12
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang