Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quyết định công khai dự toán cấp bổ sung năm 2023

Xem tiếp


Quyết định công khai dự toán cấp bổ sung năm 2023

Xem tiếp


Quyết định công khai dự toán cấp bổ sung năm 2023

Xem tiếp


Công bố công khai dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2023

Xem tiếp


Quyết định công khai dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2023

Xem tiếp


Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2022

Xem tiếp


Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022

Xem tiếp


Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem tiếp


Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2023

Xem tiếp


Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022

Xem tiếp

1234
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang