Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

( Cập nhật lúc: 21/12/2022 00:00:00  )

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Hà Như
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang