Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác đấu thầu.

Xem tiếp


“Doanh nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” - đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

Xem tiếp


Thực hiện Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan thực hiện Luật Đầu tư.

Xem tiếp


Đây là bài toán được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ có được các giải pháp đưa đất nước ta phát triển hơn nữa.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2018; UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 155/UBND-XDCB ngày 10/01/2018 về việc thực hiện tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

Xem tiếp


Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 theo yêu cầu tại Công văn số 142/BKHĐT - QLĐT ngày 08/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018, ngày 18/01/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 77/SKHĐT-TH đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Xem tiếp


Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2078/QĐ-TTg.

Xem tiếp


Theo Nghị quyết 136/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện đơn giản hóa liên quan đến thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực.

Xem tiếp


Ngày 01/01/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017