Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo ý tưởng đầu tư các dự án tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/05/2019 15:45:55  )

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Phòng Đăng ký kinh doanh

Tin bài mới:


Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 ( 04/01/2019 10:00:21)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017